Framgångsrika fortbildningsinsatser i matematik i Värmland

Regionalt utvecklingscentrum, RUC vid Karlstads universitet har i nära samarbete med Värmlands kommuner anordnat kompetensutveckling i matematik för länets lärare. Det har bl a skett genom kursen Elevens lärande i matematik för lärare från förskola till gymnasieskola som har pågått under tre år. Fler elever i åk 9 når nu målen i matematik.

Läs mer ...

Från tidigare Aktuellt

2010-10-30, Regionalt stöd till utvecklingsprojekt i matematik ...