Brottsförebyggande matematik

Genom att använda samma typ av algoritmer som seismologer använder för att förutse efterskalv har professor George Mohler utvecklat en modell för att förutspå inbrott och gängvåld i Los Angeles.

Stora jordbävningar är svåra att förutspå, men efterskalven följer ofta en sorts regelbundenhet. På samma sätt följer ofta en våg av "efterbrott" efter ett större inledande "brott".

The aftershocks of crime. An idea borrowed from seismology may help to predict criminal activity [The Economist] ...

Man uses math to thwart crime, [www.wect.com] ...

Från tidigare Aktuellt

Numb3rs ...