Nordeas vetenskapliga pris 2010 till Eva Jablonka

Eva Jablonka, professor och ämnesföreträdare i matematik och lärande vid Institutionen för matematik, har tilldelats Nordeas vetenskapliga pris till forskare inom Luleå tekniska universitet 2010.

Läs vidare, [Luleå tekniska universitet] ...