USA: Nytt interaktivt läromedel för skrivtavlor

Det amerikanska läromedelsförlaget McGraw-Hill presenter den kommande veckan ett nytt digitalierat matematikläromedel, CINCH Mathematics, "the first K-6 teacher-led, digital math program of its kind, uses interactive whiteboard technology and student response devices".

Läs mer, [prnewswire.com] ...

CINCH Mathematics, [mhcdi.com] ...