Matematiklärare söker rötter 

Hur skiljer sig matteundervisningen i irakiska Kurdistan från den som svenska elever får? Det ska matte- och NO-läraren vid Centralskolan i Tierp, Ahmad Ali, undersöka de närmaste två veckorna, skriver Uppsala nya tidning.

Ahmad Ali har under de nu elva år han undervisat i matematik och naturorienterande ämnen vid Centralskolan gjort sig känd som en driven pedagog med bestämda synpunkter på matte-didaktik. "Alla löser inte matematiska problem på samma sätt, därför måste man visa att det finns olika sätt att tänka matte på. Men har eleverna en gång förstått så sitter det sen", säger Ahmad Ali till tidningen.

Läs vidare, [Upsala nya tidning] ...