Centern: 1200 milj till matematik-, läs- och skrivutveckling

 

När den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades den 5 okt hade 4 364 motioner registrerats. Flera motioner tar upp den allvarliga situationen för matematikämnet i skolan. Några exempel:

Centerpartiet vill genomföra en särskild satsning innefattande matematik-, läs- och skrivutveckling från förskolan och genom hela grundskolan. Baskunskaperna i skolan måste stärkas. Till detta har Centerpartiet den kommande treårsperioden avsatt totalt 1 200 miljoner kronor.
Läs hela motionen ...

- Folkpartiet föreslår en utbyggnad av museer för matematik som en del av en strategi för att öka elevers intresse för ämnena naturvetenskap och matematik.
Läs hela motionen ...

Alla motioner som berör matematikämnet ...