153 miljoner till forskning om lärande

37 ansökningar om bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning beviljas och får dela på 153 miljoner kr. Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Ett projekt har matematikinriktning:

Spelinterventioner i förskolan för att befrämja utveckling av grundläggande numeriska färdigheter och tidig aritmetisk utveckling

Joakim Samuelsson, Linköpings universitet

Läs mer, [VR] ...

Från tidigare Aktuellt

146 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning ...