Mörk bild av resultaten på gymnasiets matematikprov

Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för elevernas resultat i kursproven i gymnasieskolans kärnämneskurser, särskilt i Matematik A. Även utländsk bakgrund påverkar provresultaten. Det skriver SIRIS i sitt nyhetsbrev från 101028.

Hälften av eleverna med lågutbildade föräldrar når inte kravgränsen för betyget Godkänt i Matematik A, det vill säga får provbetyget IG. Motsvarande siffror för Svenska B och Engelska A är 12 respektive 9 procent. Av eleverna med högutbildade föräldrar fick 22 procent provbetyget IG i Matematik A, 2 procent i Engelska A och 4 procent i Svenska B. Var tredje elev når inte kravgränsen för betyget Godkänt i provet i Matematik A. För tre av utbildningarna, barn- och fritid, hotell- och restaurang och fordon, fick mer än hälften av eleverna provbetyget IG. I Matematik B och C är det var fjärde elev som inte uppnår provbetyget Godkänt. I Matematik D gäller detta för 15 procent av eleverna.

Statstik avseende gymnasieskolan. Slutbetyg, Genomströmning inom 4 och 5 år, Jämförelse av betygsresultat över tid och Resultat på kursprov, [Skolverket] ...

SIRIS, [Skolverket] ...

Kommande publiceringar:

Grundskolans slutbetyg - mitten av november

Ämnesproven åk 9 (denna gången även med NO ämnen) - slutet av november

SALSA - november/december

Ämnesproven åk 3 - början av december

Ämnesproven åk 5 - slutet av december

Gymnasieskolans slutbetyg - slutet av december

Relationen mellan slutbetyg och ämnesprov åk 9 - december

Från tidigare Aktuellt

Riksdagsnej till MNT-satsning inom folkbildningen ...

Matematikundervisningen kvalitetsgranskad ...