Ämnesgrupper på gymnasiet lyfter matematiken

Matematikundervisningen är ett mörkt kapitel i svenska skolor enligt Skolinspektionens granskning. På Tullinge gymnasium har ämnesgrupper bland lärarna gjort skolan till ett undantag.

Läs mer, [mitti.se] ...

Granskningsbeslut för Tullinge gymnasium, [Skolinspektionen] ...

Från tidigare Aktuellt

2010-10-19, Matematikundervisningen kvalitetsgranskad ...