Matematikundervisningen kvalitetsgranskad

Idag presenterade Skolinspektionen sin huvudrapport från kvalitetsgranskningen av gymnasieskolans matematikundervisning, kurs A. Samtidigt publicerar Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, UFM, och NCM de forskningsrapporter som utgjort delunderlag till Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grund- och gymnasieskolans matematikundervisning våren respektive hösten 2009.

I ett pressmeddelande skriver Skolinspektionen att många gymnasieelever inte ges förutsättningar att verkligen förstå matematik. De riskerar därmed att gå miste om nödvändiga kunskaper för ett framtida yrkesliv och samhällsliv. Granskningen har omfattat matematikundervisningen vid 55 gymnasieskolor.
– De flesta av de 150 lektioner som vi besökt ägnas mest åt mekanisk räkning. Undervisning som tränar problemlösning och matematisk kreativitet får stå tillbaka. Följden blir att elever lär sig regler utantill men ändå inte förstår vad de gör och varför, säger Monica Gillenius, projektledare vid Skolinspektionen.

Skolinspektionens granskning fokuserar på brister och problem. Men granskningen visar även flera goda exempel där lärare ger eleverna individuella utmaningar och möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor i en kreativ miljö.

Läs Skolinspektionens rapport, [Skolinspektionen] ...

Mer om granskningen, [Skolinspektionen] ...

Forskningsrapporterna från UFM och NCM, [NCM] ...

Ny larmrapport: Usla lektioner i matematik, [DN] ...

Matematik - Skolans akilleshäl, [SVT] ...

Stora brister i matteundervisning, [SVD] ...

Allvarligt läge för matematikundervisningen i gymnasieskolan, [LR] ...

Matteundervisning håller inte måttet, [SR Ekot] ...

Ja, det förklarar saken, [blt.se] ...

Skyll inte resultaten på matematiklärarna, [Newmill] ...

Skolrapporterna från granskningen av de 55 gymnasieskolorna, [Skolinspektionen] ...

Skolinspektionens tidigare granskning av 23 grundskolor (2009-10-01), [NCM] ...

Skolrapporterna från granskningen av de 23 grundskolorna, [Skolinspektionen] ...

Nationella kurs- och ämnesplaner i matematik, [NCM] ...

Gymnasieskolans matematik förändras, [Skolverket] ...

Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg, [Skolverket] ...

Matematik: Lärares och elevers isolering måste brytas, [DN] ...

Undervisningen i matematik i grundskolan, [Skolinspektionen] ...

Skolinspektionen: Olika elever - samma undervisning, Undervisningen i matematik (sid 67-69) ...


Från tidigare Aktuellt

Om gymnasiet i tidigare Aktuellt ...

Om Skolinspektionen i tidigare Aktuellt ...