Tydligare mål i nya läroplanen

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya läroplanen för grundskolan – Lgr 11. Den nya läroplanen innehåller också kursplaner för grundskolans ämnen. Kursplanerna får en ny struktur i tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Läs mer, [Regeringskansliet] ...

Grundskolans nya kursplan i matematik, [NCM] ...

Nationella kursplaner och ämnesplaner i matematik, [NCM] ...

Från tidigare Aktuellt

Om kursplaner ...