Gymnasiets spetsutbildningar utvärderade

Eleverna på gymnasiets spetsutbildningar är mycket nöjda. Den skolpersonal som arbetar med spetsutbildningarna är också starkt engagerad i eleverna och utbildningen. Samtidigt visar Skolverkets första utvärdering av försöket med gymnasial spetsutbildning att det finns en social snedrekrytering.

Läs pressmeddelandet, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

Om spetsutbildningar ...