Laborativt arbete skall förbättra resultaten

Strövelstorp är en av fyra skolor i Ängelholms kommun som har fått statliga pengar för att förbättra undervisningen i matematik. Enligt årets slutbetyg saknade elva av de 36 eleverna i årskurs nio godkänt i matematik.

Roligare matte i Stövelstorp, [Helsingbors dagblad] ...

Läs mer om ...

Matematikverkstad, [NCM] ...