Ökat stöd till lokala utvecklingsprojekt i matematik

Regeringen har beslutat att tilldela Statens skolverk drygt 6 miljoner kr för stöd till genomförande av och erfarenhetsspridning från de utvecklingsprojekt som beviljats utvecklingsmedel under 2009 och 2010.

Förstärkning av stödet till lokala utvecklingsprojekt inom Matematiksatsningen 2009-2011 ...

Matematiksatsningen 2009-2011, [Skolverket] ...