Göran Emanuelsson-stipendiet 2010

Idag delas det fjärde Göran Emanuelsson-stipendiet ut vid LUMA-konferensen i Kristianstad. Stipendiet delas i år av två arbeten.

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund tilldelas 12500 kronor för examensarbetet Bedömning i matematik. Förutsättningar för bedömning av matematiska kompetenser i tidiga skolår. Arbetet är gjort vid Uppsala universitet och handledare var Johan Prytz.

Maria Ledin Otterud och Jennie Warström tilldelas 12500 kronor för examensarbetet "Hur många dagar har det tagit? Typ 100". En kvalitativ studie om barns matematik i förskolan. Arbetet utfördes vid Högskolan Dalarna och handledare var Maria Bjerneby Häll.

Läs vidare, [luma.se] ...