Skolverket: Nyhetsbrevet matematik nr 06/2010

Innehåll:
1. Elevers lärande fokus i avhandling om learning study
2. Tydligare skillnader för gymnasiematematiken
3.Gymnasiekonferens med fokus på den nya skollagen
4. Utvärdering av Matematiksatsningen 2009-2011
5. Hallå där
6. Nyheter i media
7. Aktuella publikationer
8. Aktuellt
9. Konferenser
10. Hitta matematik på webben

Läs vidare ...