NOMAD 9(4), 2004. Formativ Evaluering i Matematikundervisningen - Ændringer i Praksis

 

KRISTINE JESS

Sammendrag
I forlængelse af de reformer, der har fundet sted inden for matematikundervisningen internationalt såvel som i Danmark, er det nødvendigt at udvikle nye evaluerings former. I en forstadskommune til København blev der i perioden 1997-99 gennemført et udviklingsprojekt med henblik på at indføre formativ evaluering i matematikundervisningen. I denne sammenhæng sættes fokus på, om brugen af et evalueringsmateriale, der i løbet af projektet blev udviklet til formålet, giver lærerne mulighed for at få uddybet deres indsigt i elevernes kompetencer, og om denne særlige evalueringsstrategi giver anledning til refleksioner hos lærerne, der fører til ændringer i praksis. Det fremgår af konklusionen, at implementeringen af evalueringsstrategien har haft en begrænset formativ effekt, men har forøget lærernes opmærksomhed på undervisnings- og læreprocesser og især på sprogets betydning for disse, og via refleksioner herover har ført til ændringer i praksis.

Abstract
Recent mathematics education reforms in Denmark and in many other countries have made necessary the development of new assessment strategies. During the years 1997–1999, a project was carried out in the outskirts of Copenhagen in order to implement formative assessment in all the 1st to 5th grade classes, with approximately 2000 pupils. In this period a material for formative assessment was developed.
This article focuses on whether the implementation of this particular assessment strategy and the use of the material give teachers possibilities for improving their knowledge about students’ mathematical competencies, and whether this form of assessment allows for teachers’ reflections which may lead to changes in their practices. It appears that the implementation of the assessment strategy has had a limited formative effect, but has increased teachers’ awareness of teaching and learning processes and especially of the role of language in those processes. Teachers’ reflections have led to some changes in practice.

Kristine Jess
Kristine Jess er lektor ved Københavns Dag- og Aftenseminarium og underviser i matematik. I 1978 begyndte hun som lærer i folkeskolen og blev fra 1996 tilknyttet Danmarks Lærerhøjskole, nu Danmarks Pædagogiske Universitet. Fra 1997 – 2000 var Kristine Jess samtidig ansat som matematikkonsulent i Brøndby, en omegnskommune til København. Hun har deltaget i undervisningsministeriets arbejdsgruppe for Kompetencer og matematiklæring 2000 – 2002 samt i forsknings- og udviklingsarbejder.

Kristine Jess
seminarielektor
Københavns Dag- og Aftenseminarium
Bybjergvej 25
DK–2740 Skovlunde
Danmark
e-mail: kristine.jess@skolekom.dk