Studiecirkelhandledning: Små barns matematik

  På följande webbsidor presenteras en studiecirkelhandledning till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Studiecirkelhandledningen är framtagen för lärare som önskar stöd att använda böckerna i studiecirklar i det egna arbetslaget, i nätverk eller i hela kommunen.

Webbsidornas innehåll

 1. Studiehandledning med förslag på studiecirkelns uppläggning och förberedelsearbete.
  Ladda ner ...
 2. Kursplan om tio träffar där innehållet i varje träff presenteras.
  Ladda ner ...
 3. Aktiviteter för deltagare: Förslag på aktiviteter som deltagare och studiecirkelledare gör tillsammans vid de tio träffarna.
  Ladda ner ...
 4. Uppgifter att göra med barnen: Förslag på uppgifter som deltagare och studiecirkelledare genomför tillsammans med sina barngrupper.
  Ladda ner ...