Skolreformer kräver helhetsgrepp

"Framgångsrik skolutveckling bygger på ett helhetsgrepp som genomsyrar alla nivåer i skolsamhället, den nationella nivån, den kommunala nivån och skolnivån." Det säger professor Michael Fullan från Toronto i Kanada på besök i Sverige.

Läs mer, [Lärarnas tidning] ...

Matematikdelegationens betänkande, [Regeringskansliet] ...

Politikerna struntar i djupare skolanalys, [GP] ...