Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2010
 

Artikeln Burkexperimentet finns i en längre version, författarens masteruppsats....
I artikeln hänvisas också till aktiviteten Vilken burk rymmer mest?.

Med utgångspunkt i sin artikel Hur diskuterar du egentligen med dina elever? diskuterar Stefan Löfwall Ugnsproblemet.

Här finner du lösningar till problem 3713–3717 i problemavdelningen 174, i Nämnaren 2010/2.

En längre artikel om Martin Gardner finns också tillgänglig här. Artikeln är egentligen avsedd för publicering i Normat men vi har fått Ulf Perssons, författarens, löfte om att publicera den även på Nämnaren på nätet.

Extramaterialet till Lös en mordgåta med matematik finner du här:
– Modul 1
– Modul 2
– Modul 3
– Modul 4