Allt färre elever behöriga till gymnasiet

I år är 88,1 procent av eleverna behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Det visar den preliminära statistik som Skolverket publicerar idag.

I matematik har 8,9 procent av eleverna inte uppnått målen enligt den preliminära statistiken. Motsvarande för engelska är 7,1 procent, svenska 4,4 procent och svenska som andraspråk 30,6 procent.

Läs vidare, [Skolverket] ...

Reaktioner och kommentarer från media

Rekordstort tapp av antalet godkända, [Aftonbladet] ...

Allt fler obehöriga till gymnasiet, [SvD] ...

Allt fler obehöriga till gymnasiet, [DN] ...

Många klarar inte grundskolan, [SR] ...

Fler saknar behörighet, [Skolvärlden] ...

Fler niondeklassare obehöriga till gymnasiet, [SR] ...

Allt fler går ut nian utan godkända betyg, [SR] ...

Politisk träta om sämre elevresultat, [Smålandsposten] ...

Björklund: "Glädjebetygen är borta", [Borås tidning]

Hela kunskapslinjen står på spel i valet, [SvD] ...