Nytt från KVA: Matematiktema för skolan

Nu har Kungl. Vetenskapsakademiens skolutvecklingsprogram, NTA, Naturvetenskap och teknik för alla utvecklat sitt första matematiktema, Mönster och algebra. Temat är anpassat för elever i åldern 10–12 år, men fördjupningarna gör det möjligt att använda det även i senare årskurser. Elevernas kommunikation och dokumentation har en central plats i det nya matematikpaketet.

Läs vidare ...