Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem


 
Författare: Susanne Gennow & Karin Wallby
ISBN: 978-91-85143-18-4
Pris: 408 kr (385 kr ex. moms)
Pris, N-prenumeranter och studenter: 344:50 kr (325 kr ex. moms)

Beställ via toppmenyn.

  Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns uppgifter från Kängurutävlingen från åren 1999 – 2008 ordnade i följande kapitel:

– Geometriska former och deras konstruktion
– Operationer med former
– Mätning
– Mönster
– Klassisk geometri

Inom varje kapitel är problemen ordnade i grupper efter innehåll. Dessutom finns kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar. Till boken hör en CD med alla problem, så att man lätt kan göra egna arbetsblad.

Boken innehåller också ett kapitel Geometrier – från en till många, skrivet av professor Torsten Ekedahl vid Stockholms universitet.

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem vänder sig till alla som är intresserade av problemlösning och geometri och kan också användas för kompetensutveckling inom dessa områden.

Susanne Gennow är gymnasielärare på Danderyds matematikgymnasium och arbetar på NCM med Kängurutävlingen och med frågor som rör övergången mellan gymnasiet och högskolan.

Karin Wallby har en bakgrund som mellanstadielärare. Hon arbetar på NCM med Kängurutävlingen och som redaktör för Nämnaren och olika bokprojekt.