S: Svenska elever ska höra till de tio bästa i PISA

Socialdemokraterna har presenterat ett vägvalsdokument med prioriterade frågor och politiska uppgifter för de kommande åren.

Skolans resultat ska bli bättre, men då måste också klasserna bli mindre och lärarna fler. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Vårt mål är tydligt - Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.

Läs mer ...

S valmanifest: Mer job, mer utbildning ...

Om fem år ska svenska elever höra till de tio bästa i OECD-länderna ...

Topp tio ...

Rödgrön överenskommelse om skolan ...

MP vill höja kraven på kunskaper i matematik på industriutbildningarna ...

PISA 2009 – En internationell studie ...

Lärartäthet inför skolstarten 2010 ...

Från tidigare Aktuellt

Regeringen föreslår utökad undervisningstid i matematik ...

Alliansen: Fortsatt satsning på MNT ...

De rödgröna: Matematikundervisning på modersmål ...


Regeringens ambition är att svenska elevers resultat i matematik vid internationella jämförelser skall vara ledande. (Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning, Skr 2001/02:188, s 37)