Matematikens betydelse för den medicinska vetenskapen

I sin andra artikel i the Telegraph (9/8) skriver Ian Stewart om matematiken bakom den moderna medicinska vetenskapen - med exempel
från ultradjudsteknologi.

The maths behind medical science: credit where it's due ...

Läs också:

How maths make the world go round ...

Från tidigare Aktuellt

Tur med matematik ...