NCM:s rapportserie – Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne

 

Vuxna och matematik
– ett livsviktigt ämne

i pdf-format för nedladdning
Lars Gustafsson
och Lars Mouwitz
Rapportens huvuddel ca 950K
Referenser och bilagor ca 300K