NCM:s rapportserie – Svårt att lära - lätt att undervisa?

 

Svårt att lära - lätt att undervisa?
i pdf-format för nedladdning
Göran Emanuelsson
Hela dokumentet ca 1,1M
Del 1:
  Sammanfattning
  Inledning
  "Den nya matematiken"
  Några FoU-projekt
  Matematikämnet i kris
  Ny styrning för skolan
  Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM
  Diskussion och överväganden
ca 400K
Del 2:
  Nämnaren och NOMAD – tidskrifter och utvecklingsprojekt
ca 235K
Del 3:
  Biennalrörelsen
ca 250K
Bilaga 1 ca 120K
Bilaga 2 ca 70K