Medborgarkunnande hos svenska 14-åringar

Svenska 14-åringar har goda medborgarkunskaper jämfört med många andra länder. Sverige placerar sig på femte plats i en stor internationell studie som publiceras idag. Men det finns orosmoln. I inget annat europeiskt land som deltar har föräldrarnas utbildningsnivå större betydelse för elevernas medborgarkunskaper än i Sverige. Det skriver skolverket som kommentar till de svenska resultaten i den internationella studien ICCS 2009 – International civic and citizenship study.

"Morgondagens medborgare", [Skolverket] ...

IEA ICCS 2009, [iea.nl] ...

Initial findings from the IEA International civic citizenship education study 2009, [iea.nl] ...

Från tidigare Aktuellt

Forskarelit inom jämförande studier av skolsystem till Göteborg ...

Elever med kortutbildade föräldrar halkar efter ...