NCM:s rapportserie – Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik

 

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik
i pdf-format för nedladdning
Görel Sterner och Ingvar Lundberg
Del 1 ca 890K
Del 2 ca 710K
Bilaga ca 140K