Riksdagsfråga om satsning på matematik

Raimo Pärssinen (s) har ställt en riksdagsfråga till utbildningsminister Jan Björklund om vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att främja matematikundervisningen i skolan.

Bakgrunden är den forskning som rapporterats i medierna om samband mellan bra betyg i matematik och hur elever lyckas i andra ämnen. "Om nu matematikämnet och matematikundervisningen är ett draglok även för annan kunskapsinhämtning så måste detta användas", skriver Pärssinen. 

Läs frågan, [Riksdagen] ...

Läs svaret, [Riksdagen] ...

Från tidigare Aktuellt

Vad ger grundskolans matematikbetyg för information? ...

Små barns matematik viktigast för studieframgång ...

Högskoleprov med större fokus på matematik ...