Forskarelit inom jämförande studier av skolsystem till Göteborg

Göteborgs universitet är värd för när ett par hundra forskare i månadsskiftet juni-juli diskuterar internationellt jämförande studier vad gäller utvärdering av utbildningsväsenden i världens länder. Bland annat presenteras studier från TIMSS, PIRLS och TEDS-M.

Läs mer, [MyNewsdesk] ...

Konferensprogram, [IRC 2010] ...

Vad är TIMSS?, [Skolverket] ...

Vad är PIRLS?, [Skolverket] ...

TEDS-M Internationell studie av lärarutbildning i matematik, [NCM] ...

IEA, [iea.org] ...

Från tidigare Aktuellt
Om TIMSS i tidigare Aktuellt ...

Om TEDS-M i tidigare Aktuellt ...