OECD: Effekter av IKT i utbildningen

OECD har tagit fram en ny rapport om effekter av ICT (IKT) i utbildningen, "Assessing the effects of ICT in education: Indicators, criteria and benchmarks for international comparisons"

Läs mer, [OECD] ...