Gender differences in educational outcomes in Europe

The Eurydice Network har till uppgift att analysera och ta fram information om angelägna policyfrågor och frågor om utbildningssystemen inom EU. Senaste exemplet är en rapport om Gender differences in educational outcomes: Study on the measures taken and the current situation in Europe. Rapporten " examines to what extent and in which ways gender inequality in educational attainment is an issue of concern in European countries".

Läs sammanfattning och rapporten i sin helhet, [EU] ...

EU-kommissionen has bett Eurydice network att ta fram två nya studier om de utmaningar som undervisningen i matematik resp naturvetenskap står inför runt om i Europa.

The studies should provide information on how European countries deal with issues, such as enhancing motivation and attainment, finding good teaching approaches, tackling the gender imbalance. Both studies should be ready by autumn 2011.

Se även ...

Från tidigare Aktuellt
Om gender i tidigare Aktuellt ...