NCM:s rapportserie – Hur kan lärare lära?

 

Hur kan lärare lära?
i pdf-format för nedladdning
Lars Mouwitz
Hela dokumentet ca 705K
Sammanfattning ca 83K
Inledning ca 55K
Analys ca 260K
Exempel på projekt ca 105K
Diskussion och överväganden ca 60K
Referenser ca 100K