Lära matematik, minne och tänkande

Skall skolan prioritera basfärdigheter i matematik eller skall man lägga kraften på att utveckla elevernas matematiska tänkande? Det är frågor som Keith Devlin diskuterar i sin senaste Angle (MAA, June 2010).

"Mathematics is a way of thinking about problems and issues in the world. Get the thinking right and the skills come largely for free"

In math you have to remember, in other subjects you can think about it, [maa.org] ...

Devlin´s angle, [maa.org] ...