Nytt nummer av NOMAD

Det senaste numret av NOMAD är tematiskt och artiklarna behandlar olika aspekter av "Theories in mathematics education research".

Innehåll
Ledare
The relevance of qualities of theories in mathematics education research

Mogens Niss
What is quality in a PhD dissertation in mathematics education?

Eva Jablonka & Christer Bergsten
Theorising in mathematics education research: differences in modes and quality

Bharath Sriraman
Commentary on Theorizing in mathematics education research: differences in modes and quality

Tine Wedege
Connecting theories in mathematics education: from bricolage to professionalism

Barbara Jaworski & Anne Berit Fuglestad
Developing mathematics teaching through inquiry - a response to Skovsmose and Säljö

Barbro Grevholm & Frode Rønning rapporterar om det nordiska samarbetet i matematikdidaktik, samt anmäler flera färska nordiska doktorsavhandlingar.

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren i fulltext hittar ni som vanligt på NOMADs webbplats ...

e-NOMAD
Från och med 2010 ingår e-NOMAD i abonnemangen på NOMAD. Via e-NOMAD är samtliga publicerade artiklar i NOMAD tillgängliga i fulltext (pdf) och är därmed fullt sökbara.