Nytt nyhetsbrev från Skolverket

Innehållsförteckning i Skolverkets senaste nyhetsbrev om matematik:

  • ”Matematikutvecklarna är något av det roligaste jag har gjort”
  • En engagerad matematikutvecklare
  • Uppstartskonferens på Arlanda för matematiksatsningen 2010
  • Hallå där
  • Nyheter i media
  • Aktuella publikationer
  • Aktuellt
  • Konferenser
  • Hitta matematik på webben

Nyhetsbrev matematik nr 04/2010 ...