Finsk seger i den Nordiska matematiktävlingen

Årets Nordiska matematiktävling NMC 2010 arrangerades av den finländska tävlingsjuryn. Deltagarna gjorde skrivningen vid de egna skolorna. Om man räknar samman resultaten för de sex bästa deltagarna i varje land får vi följande tabell:

Finland 20+15+11+10+9+9=74
Danmark 19+12+10+10+10+9=70
Norge 17+14+10+8+7+4=60
Sverige 15+11+10+8+7+7=58
Island 15+8+8+7+7+5=50

 

Vi får hoppas att det svenska lag som får åka till internationella matematikolympiaden IMO 2010 i Kazakstan den 2–4 juli kommer att lyckas bättre. Summan för de svenska olympiadeltagarna är 15+10+8+7+5+4=49.

En av förklaringarna till de låga siffrorna för svensk del kan vara bristande geometrikunskaper. Det säger Dag Jonsson, ordf för den svenska tävlingskommittén. "På uppgift 2, som är en geometriuppgift, utdelades 91 p (det var 5 p per uppgift). Finland fick totalt 30 p (6 femmor), Danmark 21 p, Norge 20 p, Island 10 p och Sverige 10 p (4+3+3). Flera av de bästa svenska deltagarna lämnade inte ens in ett försök till lösning. Däremot klarade svenskarna de båda sista uppgifterna bra."

Tävlingsproblem i NMC 2010 ...

Results of nordic mathematical competition 2010 ...

Hösten 2010 är det dags för den 50:e upplagan av Skolornas matematiktävling, [Uppsala universitet] ...

Kängurutävlingen och andra tävlingar, [NCM] ...

Från tidigare Aktuellt

Finalen i Skolornas matematiktävling avgjord ...