Matematiksatsningen: Vad vill kommunerna göra?

Skolverket har under 2009 och 2010 tagit emot ansökningar om bidrag för lokala utvecklingsinsatser i matematik vars syfte är att höja kvaliteten i undervisningen. Totalt har över 2700 olika projektbeskrivningar skickats in från kommuner och fristående skolhuvudmän, och Skolverket har fördelat över 231 miljoner kronor i bidrag under de två åren.
I SIRIS presenteras samtliga inkomna projektbeskrivningar, såväl de som beviljats som de som inte beviljats bidrag. Det är möjligt att söka bland dessa, både genom fritextsökningar eller via kommuner och fristående skolor. Bland de beviljade ansökningarna kan justeringar ha gjorts i den slutligt beviljade summan.

Läs mer, [Skolverket] ...

Sök bland beviljade och ej beviljade ansökningar 2009 och 2010, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

144 miljoner till satsning på matematik ...