Kompetensutveckling för rektorer med fokus på matematik

Skolverket har gett Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra kompetensutveckling av rektorer med fokus på matematikutbildning för kommunala och fristående grundskolor.

Kompetensutvecklingen kommer att bestå av konferenser (totalt tre dagars utbildning, 2+1) under hösten 2010 och våren 2011, stödmaterial på webben samt en kortare tryckt skrift. Webbplatsen http://rektor.ncm.gu.se är under uppbyggnad och redan nu kan ni ta del av konferensdatum, följa planeringen och pilotverksamheter. Varje kommun samt 30 fristående skolhuvudmän erbjuds kostnadsfri plats för en grundskolerektor som tidigare genomgått rektorsprogrammet eller motsvarande utbildning.

Via mail har Skolverket skickat ut information till Förvaltningschef/skolchef i alla Sveriges kommuner. Inbjudan skickas också i pappersform.

Inbjudan, [NCM] ...