Matematik ska avslöja våldtäktsmän

Örebropolisen tar nu hjälp av tillämpad matematik i form av geografisk profilering i jakten på den eller de våldtäktsmän som under en längre tid begått flera våldtäkter i Örebro.
                                       
Våldtäktsmannen ska fångas med matematik, [NA] ...

Finding the hot zone. Criminal geographic profiling, [books.google.se] ...

Rising star Dr Kim Rossmo, [txstate.edu] ...