Hilberts hotell

Vilka är flest, de oändligt många naturliga talen eller de oändligt många positiva rationella talen? Och hur är det med de oändligt många reella talen mellan t ex 0 och 1? 

I sin avslutande artikel i New York Times tar Steven Strogatz hjälp av Hilberts hotell för att svara på dessa frågor. Hilberts hotell är ett fullbelagt hotell med oändligt många rum som alltid har ett rum ledigt för nya gäster – även om de nya gästerna är oändligt många.

The Hilbert hotel, [NY Times] ...

Läs även Frank Kutzschebauchs bidrag till boken Människor och matematik, Hur många – eller om det oändliga, [NCM] ...

Läs mer om Människor och matematik ...

Strogatz samlade NYT-artiklar, [NY Times] ...

Från tidigare Aktuellt

Strogatz ...