De rödgröna: Matematikundervisning på modersmål

Det rödgröna presenterade i dag på måndagen (3/5) sin gemensamma vårbudet. Budgeten innehåller förslag på en försöksverksamhet med matematikundervisning på modersmål i fem kommuner.

Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning. Vi vill därför starta en försöksverksamhet i fem kommuner där man prövar att ge elever rätt till undervisning i matematik på deras modersmål, för att ge eleverna bättre kunskap i detta ämne under tiden som eleverna utvecklar sina kunskaper i svenska. Vi föreslår 25 miljoner 2011 och 50 miljoner 2012 till utökad modersmålsundervisning.

De rödgrönas vårbudgetmotion, [rodgron.se] ...

Nätverket för forskning om lärande och undervisning i mångkulturella matematikrum, [Stockholms universitet] ...

Inga riktade pengar till skolan i rödgrönt förslag, [Lärarförbundet.se] ...

Färre än hälften väljer att läsa sitt modersmål ...

Underskatta inte nyanlända elever, [www.sydsvenskan.se] ...

Från tidigare Aktuellt

Matematikundervisning på modersmål ...