Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för MNT

Teknikdelegationen lämnade den 29 april sitt betänkande till regeringen, Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (SOU 2010:28).

Delegationen föreslår bland annat att regeringen fastställer en nationell kompetensstrategi för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT för att öka intresset och höja kunskapsnivåerna inom ämnesområdena. Vidare föreslår Teknikdelegationen att regeringen tillsätter och leder en nationell kommission med särskilt fokus på Sveriges utveckling inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.

Teknikdelegationen föreslår även ett antal satsningar relaterade till skola, samhälle och högskola. För att genomföra strategin föreslår Teknikdelegationen att regeringen inrättar Plattform teknik och naturvetenskap med ansvar för det operativa arbetet i form av samordning, medelstilldelning, kommunikation och analys. Flera förslag överensstämmer med de insatser som Matematikdelegationen föreslog i sitt betänkande hösten 2004

Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. (SOU 2010:28), [Regeringskansliet] ...

Se webbutsändningen från Teknikdelegationens slutseminarium, [abiliteam.com] ...

"Fler tjejer måste plugga teknik", [Svt] ...

Dags att reagera - nu! [Bleking läns tidning] ...

Skolan i fokus för teknikdelegationen, [ingenjoren.se] ...