Matematikutbildning i andra länder

Förlaget World Scientific Books ger sedan några år tillbaka ut böcker i en monografserie om forskning i matematikämnets didaktik. Tidigare har man i serien publicerat två böcker, How Chinese learn mathematics och Mathematics education, the Singapore journey. En tredje bok Russian mathematics eduction har just kommit ut.

Lite senare i år kommer en fjärde bok, Lesson study, challenges in mathematics education.

Läs mer, [worldscibooks.com] ...