NCM:s Miljöhandbok - samtliga miljöaspekter

 
Grundelement:
4.3 Planering
Element:
4.3.1 Miljöaspekter
Dokumentnr:
4.3.1.2.NCMrd1
Dokumenttyp:
Redovisande dokument
Diarienr:
05:0016
Bilagor:
0
Sidor:
1

A/ Inköp och upphandling
InköpNCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i största möjliga utsträckning de företag som GU har avtal med.Medelstor -
Konferensaktiviteter (mat/dryck/ lokalisering)Vid flera av konferenser som arrangerats under 2004 har vi ställt krav på ett medvetet miljötänkande inom arrangemanget beträffande de material som används, exempelvis att olämpliga engångsmaterial skall undvikas, att det finns återvinningskärl i konferensutrymmen mm.Stor -
Elektronisk faktureringPå GU planerar man att införa en elektronisk fakturahantering under 2006.Liten +
TrycksakerVid trycksaksbeställningen köps in från avtalsleveantörerna.Medelstor -
LokalerNCM finns idag på Vera Sandbergs allé 5A, 2 våningen. Lokalerna är mycket lämpliga för kontorsändamål.Liten +
Datorer och tillbehörI varje kontorsrum finns en eller flera datorer. Sammanlagt finns 24 datorer. Från 2004 köper vi bara in datorer med platta skärmar.Medelstor -
Kopiatorer skrivare, faxarNCM har en s k copyprinter som fungerar som både kopiator och skrivare, där huvuddelen av alla kopior skrivs ut. NCM har ytterligare 4 skrivare som bara kan skriva ut enkelsidigt. På kontoret finns ingen fax.Medelstor -
Elektrisk utrustning i övrigtI konferensrummet finns en OH apparat.Liten -
Kaffe, fika och fruktCa 20 koppar kaffe eller tea/dag. Merrild kaffeautomat finns med fryst kaffe. Fikabrödtillfällen köps oftast på Brogyllen. Miljömärkta filterpåsar används. Fruktkorg levereras varje måndag och onsdag. Frukten är ej krav eller miljömärkt.Liten -
Pentry1 pentryn, 1 kokplatta, 1 kylskåp, 1 frys, 1 diskmaskin, 2 mikrougnar, kaffebryggare, vattenkokare, servis. Kokplattor används mycket sällan. Mikron används varje dag.Liten -
Möbler, inredning mmI samtliga kontorsutrymmen finns ”normal” kontorsmöblering. Överblivna möbler ställs i depå för senare användning.Liten -
BelysningBelysningen består av lågenerigilampor och lysrör samt i några fall vanliga lampor på rummen. I de rum som ingen vistas i försöker personalen, med olika framgång, hålla ljuset släckt.Liten -
UppvärmningUppvärmning av lokalerna sker med fjärrvärme. Värmeskostnaden är inräknad i hyran och ingen separat mätning av värme sker idag.Liten -
VentilationVentilationen av lokalerna drivs från särskilda ventilationsanläggningar. Ventilationskostnaden är inräknad i hyran och ingen separat mätning av värme sker idag.Liten -
KontorsmaterialNCM köper in en mindre mängd kontorsmaterial per år från avtals-leverantörerna. Inköpen sker av den administrativa personalen.Liten -
Återanvändning, återvinningPå NCM försöker vi i första hand se om saker går att återanvända och i så fall använda dem igen. I andra hand skall allt gå till materialåtervinning och först i tredje hand till energiåtervinning.Liten -
VattenförbrukningVattenförbrukningen på NCM finns i toaletter och i pentryt. Ingen särredovisning av vattenförbrukningen finns vid GMV.Liten -
Disk/rengöring (kem och metod)Personalen ansvarar själva för diskning oftast i maskin. Svanenmärkt diskmedel används.-
StädkemikalierVilka städkemikalier som används vid städning bestäms av Chalmers lokalvård. NCM har ej gjort någon kontroll av städkemikalier.Liten -
Pappers-förbrukningNCM har stor pappersförbrukning eftersom vi gör ett antal publikationer.Stor -
MjukpapperMjukpappersförbrukningen består av tork och toalettpapper på toaletterna samt torkpapper i pentryt. Ombesörjs av Chalmers.Liten -
B/ Avfall
Hushållsliknande avfallChalmers lokalvård städar och tar hand om hushållsliknande avfall. Avfallet samlas in på 2 toaletter (mjukpapper), avfallskärl i pentryt samt papperskorg i seminarierummet och på tjänsterummen.Liten -
ProducentansvarsavfallFörpackningar i papper, metall, glas och hårdplast sorteras ut.Medelstor -
Återanvändning, återvinning av papperLådor för pappersåtervinning finns på samtliga kontor och vid kopiatorerna. Papper samlas in i särskilda kärl.  Det f finns en dokumentstrimlare för sekretessbelagt material.  Kärlen transporteras ner till återvinning av lokalvårdspersonalen.Medelstor -
Komposterbart avfallI dagsläget ingen sortering av komposterbart avfall, slängs i hushållsavfallet. Utgör en liten del av hushållsavfallet.Liten -
Farligt avfallLysrör/lågenergilampor tas direkt omhand av vaktmästaren (Chalmersfastigheter) vid byte. Batterier (<20 st/år) samlas upp i särskild behållare. Elektronikskrot (1-2 datorer/året, skrivare/kopiatorer mindre än en gång om året) bärs över till återvinningsrummet för borttransport genom Chalmersfastigheter.Medelstor -
C/ Resor och transporter
TjänsteresorNCM följer GU:s resepolicy i möjligaste mån.Medelstor -
Resor i samband med konferenser och mötenNCM försöker förlägga möten, konferenser, seminarier och liknande arrangemang på nära håll eller i nära anslutning till kollektivtrafik. NCM:s styrelsemöten har förlagts till Chalmersområdet vid 3 tillfällen och till ett konferenscenter en gång/år. Flertalet av de seminarier, möte och konferenser som äger rum inom NCM:s försorg är förlagda till Chalmers eller GU:s lokaler.Medelstor -
Resor till och från arbeteNCM:s personal reser både kommunalt och med bil. Några anställda bor långt bort men arbetar ofta på distans.Medelstor -
Leveranser till och från NCMLeveranser till och från NCM sker till största delen med GU:s internpost. Vissa leveranser av t ex datorer och trycksaker sker direkt till NCM.Liten -
D/ Energi
EnergiförbrukningIngår i hyranMedelstor -
E/ Utbildning
PersonalutbildningVid NCM har ingen miljöutbildning ägt rum, men ett besök kan planeras in på Ekocentrum under hösten. Medelstor -


Arbetsgång/metodik
Arbetet med identifiering av miljöaspekter har gjorts med hjälp av GMVs dokumentation och utifrån NCMs verksamhet. NCMs miljörepresentant har tagit fram miljöaspekterna efter diskussion med ledning och medarbetare på NCM. Miljöaspekterna har därmed utarbetas i enlighet med rutin Att identifiera miljöaspekter på fakultetsnivå (4.3.1.2)