Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 1, 2010
 

Galleri N: Björn Carlén ...

Artikeln Tio sätt att göra bråk levande finns i en längre version med referenser.
Ladda ner artikeln ...
I artikeln hänvisas också till aktiviteten Färglägg bråk.
Ladda ner aktiviteten ...

I artikeln Procesorienteret opgaveløsning i matematik hänvisas till ett skrivverktyg som kallas MatematiKan.
Läs mer om MatematiKan ...

Här finns en länk till konferensen som Lars Gustafsson skriver om i sin artikel Matematik och vuxna – rapport från en konferens.
En mer utförlig version av artikeln kan du läsa här ...
Rapportering från konferensen ...

Kerstin Hagland ger oss fler uppgifter där en tabell lämpar sig som lösningsstategi.
Ladda ner uppgifterna ...