Riksdagsfråga om IT-strategi i skolan

Den moderate riksdagsledamoten Mats Gerdau har ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund om vilka åtgärder han avser att vidta för att få till stånd en nationell strategi för IT i skolan.

Läs frågan och Björklunds svar, [Riksdagen] ...