USA: Kursplanereform följs av bedömningsreform

Det delstatsgemensamma kursplanearbetet i matematik som nu pågår i USA, och som vi rapporterat om, följs nu upp av en miljardsatsning på utveckling av ett nytt system för bedömning och utvärdering av elevernas kunnande relativt de nya kunskapskraven. 

States are leading the way in creating new standards designed to ensure that students graduate from high school ready for success in college and careers,” Secretary Duncan said. “To fully realize this vision, states need new assessments that measure a broader range of students’ knowledge and skills.

$350 million now available to help consortia of states create next generation of assessments, [US Dept of education] ...

Race to top rules aim to spur shifts in testing, [Educational week] ...

Parallellt pågår inom OECD ett arbete med en nytt underlag ("framework") i matematik för PISA 2012 då matematik åter är huvudämne. Ett första förlag till ny framework och tillhörande remissförfarande skall diskuteras i ett möte med PISA Governing board i Köpenhamn 19–21 april. 

PISA Governing board, [OECD] ...

PISA 2012, [ACER] ...

Från tidigare Aktuellt

USA: Första förslaget till "nationell" kursplan klart ...