Geobräde

 

Hur många rätvinkliga trianglar finns på geobrädet? En lång titel på en intressant övning... (Pdf-dokumentet är i detta fall en lärarinstruktion, inte kopieringsunderlag att dela ut till elever.)

För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här. Vi har även en informationssida där du kan få veta mer om pdf-filer.